autobuses, o seu mellor medio
publicitario

A publicidade en autobuses é unha das mellores opcións que unha empresa pode tomar á hora de promover a súa marca.

Cos medios de transporte como aliado, a marca adquirirá visibilidade rapidamente conseguindo que clientes potenciais interésense polos seus produtos e servizos. A publicidade en autobuses é un medio que se utiliza frecuentemente e cada vez son máis as empresas que a utilizan dada a súa eficacia máis que probada.

Son un medio dinámico de gran visibilidade con grandes posibilidades creativas, teñen gran notoriedade impacto ao captar a atención do público, dispoñen dunha gran cobertura nas principais zonas comerciais e de negocio cun alto alcance e repetición debido ao traslado da mensaxe.
  
O investimento publicitario en autobuses é rendible, tendo en conta o gran alcance que posúe este medio. Unha campaña publicitaria de autobuses ben optimizada e planificada non adoita resultar cara en relación coa gran cantidade de impactos publicitarios que nos proporciona mentres o servizo estea en activo.

Mobirise

Formatos

Estándar

Este formato está composto por laterais e traseira estándar. É o formato máis económico e está dispoñible especialmente nos autobuses urbanos e nalgúns metropolitanos e interurbanos.

Laterais Mupi

Este formato está composto por laterais de tamaño mupi e de traseira estándar e está dispoñible especialmente en autobuses urbanos e nalgúns metropolitanos e interurbanos.

Laterais Plus

Este formato está composto por laterais de gran tamaño e de traseira estándar e está dispoñible especialmente en autobuses urbanos e nalgúns metropolitanos e interurbanos.

Laterais Extra Plus

Este formato está composto por un lateral de gran tamaño e outro lateral de tamaño super extra e de traseira estándar- Está dispoñible especialmente en autobuses urbanos e nalgúns metropolitanos e interurbanos.

Traseira Integra

É o formato de maior contratación e adoita ser o máis habitual. Está composto dun cartel que cobre toda a traseira do autobús e está dispoñible en todos os autobuses urbanos, metropolitanos e interurbanos.

Traseira Integral con Laterais Mupi y Extra Plus

Este formato está composto dun lateral plus e outro lateral extra plus e de traseira integral e está dispoñible especialmente en autobuses urbanos e nalgúns metropolitanos e interurbanos.

Semi Integral

Este formato está composto por unha rotulación completa nos laterais da carrocería do autobús excepto os cristais e de traseira integral. Está dispoñible especialmente en autobuses urbanos e nalgúns metropolitanos e interurbanos..

Integral

Este formato rotula todo o autobús cristais incluídos excepto o frontal do mesmo. Está dispoñible especialmente en autobuses urbanos e nalgúns metropolitanos e interurbanos.

Galería

dirección postal

Catlia Advertising
Avenida Manuel del Palacio, 8 -1ºA
36003 Pontevedra (Galicia) España - EU

síguenos
contacto

https://mobirise.com simple software