medios tradicionais (prensa, revistas, radio, televisión), a eficacia dos de sempre

Contan cunha gran capacidade de segmentación.

Por exemplo, os xornais locais son unha boa opción se a súa actividade está moi localizada. Ou pode optar por unha revista temática se o seu público obxectivo está moi definido. Ademais, ten un custo bastante reducido se o comparamos con outros soportes.

A radio foi historicamente un soporte publicitario masivo e eficaz. Congrega a unha gran cantidade de oíntes diariamente e, ademais, dáche numerosas posibilidades de segmentación: en base á emisora (musical, actualidade, cultura etc.), á hora á que emitan a túa publicidade (hora punta da mañá, horarios nocturnos etc.) e en base á localidade na que desenvolves a súa actividade. Pódese elixir emitir a nivel nacional, rexional ou local.

Podemos considerar a televisión como o soporte que máis audiencia alcanza e iso é moi atractivo. Ademais, pode parecer máis fácil trasladar a mensaxe desexada se contas con elementos visuais e de audio
Traballamos con todos os medios de comunicación da Unión Europea e Reino Unido conseguindo realizar campañas conxuntas a prezos altamente competitivos, tamén realizamos formatos especiais (programas, patrocinios, etc...).

Mobirise

por que medios tradicionais?

prensa, revistas, radio e televisión
Prensa

Os medios impresos segue sendo unha forma viable para anunciar produtos e servizos, sen importar o tamaño do seu negocio. A publicidade en xornais e medios impresos ofrecen ás empresas unha oportunidade para difundir as súas mensaxes de márketing para un público leal e comprometido.
A prensa é o medio de comunicación moi atractivo.
En primeiro lugar, pola percepción xeneralizada de que é un medio prestixioso e con alta credibilidade.
Pensan, por tanto, que se se anuncian nun diario, as calidades do medio pasan a ser inmediatamente calidades da marca anunciada.
Por outra banda, a flexibilidade xeográfica permite chegar aos núcleos de poboación de interese para cada anunciante. Por exemplo, se tes unha asesoría, probablemente interéseche anunciarche na sección de economía.
Se o teu negocio sitúase en capital de provincia, podes inserir un módulo nas páxinas destinadas á túa cidade nun diario rexional.
O tempo de recepción é variable, depende de cada lector e non do medio, como sucede coas cuñas de radio, por exemplo, que teñen unha duración determinada.
Facilita que os usuarios poidan deterse nunha páxina en concreto e pasar outras a maior velocidade.

Revistas

 Segmentar permítenos chegar a tipos de público obxectivo. Poucos medios poden ofrecer máis afinidade que unha revista. Chégase xusto ao público que un quere porque só a segmentación fai posible a máxima afinidade.
As revistas permítennos segmentar por contidos temáticos, atendendo a intereses específicos tanto por variables socio-demográficas e de consumo. O resultado; a posibilidade de afinar como ninguén, á hora de impactar ao target que un quere. Atopamos persoas activas e dinámicas, con estilos de vida moi definidos. Sabendo exactamente a que tipo de público vai impactar. Canto máis selectivo é o target, mellor é o resultado.
As revistas son un medio de confianza. Ler unha revista é unha elección activa, significa interese e significa confianza cara á publicación. Por iso, o medio impreso sempre foi capaz de contaxiar á publicidade todos os seus valores positivos. Valores tan importantes como a credibilidade. Ademais, nas medio revistas ao contrario que noutros medios é o lector quen controla e administra o tempo de exposición, aos contidos editoriais e á publicidade. E iso tamén acentúa a súa eficacia como medio.
É o medio idóneo para proxectar a imaxe desexada para a nosa marca e gañar prestixio. Abre moitas posibilidades de comunicación. Por algo é o medio que mellor permite explicar e ampliar a información que se queira trasladar ao consumidor. É un medio próximo ao consumidor. Fálalle no seu mesmo linguaxe e ofrécelle contidos e seccións de información de gran interese para el. E é un medio tan creativo e flexible como o que máis para acomodarse ás necesidades de cada anunciante. 

Radio

Se estás a pensar en realizar publicidade do teu negocio é posible que a radio non sexa o primeiro que che vén á mente. Sobre todo neste momento no que as redes sociais e o márketing en liña están en pleno auxe e pode parecernos que as canles tradicionais non son tan eficaces. Con todo, nada máis lonxe da realidade, a radio segue sendo un soporte publicitario excelente en calquera campaña de medios.
Podes segmentar o público obxectivo de forma moi precisa grazas á gran cantidade e variedade de formatos que presenta: noticias, deportes, música… As diferentes emisoras e programas de radio teñen a súa audiencia que ademais está moi ben definida polas diferentes cadeas.
Custo alcanzable. O prezo dos anuncios en radio son accesibles e máis económicos que outros soportes publicitarios como a televisión.
Os oíntes son moi fieis ás emisoras ou os seus programas de radio favoritos, o que facilita que a campaña publicitaria funcione ben cando defines o público ao que queres dirixirche.
Gran alcance. A radio é un medio moi versátil que permite ao oínte escoitala mentres realiza outras actividades. É algo moi frecuente ter a radio de fondo en casa ou mentres conducimos. Esta é unha peculiaridade da radio e que a diferenza doutros medios como a prensa que requiren unha atención directa ou a televisión que tamén necesita dunha atención
A radio é un dos medios publicitarios que goza de maior credibilidade e aceptación entre a poboación.

Televisión

Sabemos que a televisión segue sendo o medio referente para os anunciantes. Por iso, moitas empresas promocionan os seus produtos e servizos a través da televisión, pois é o medio que xera máis impacto.
Para empezar, un punto a favor da televisión é que pode mostrar imaxes e todo tipo de material audiovisual que non poden mostrar nin a radio nin a prensa escrita. Isto fai que se capte máis a atención do público, xerando un impacto inmediato.
Doutra banda, grazas aos satélites a publicidade televisiva consegue transmitir unha mensaxe a unha gran audiencia. Por iso é coñecido como un medio de comunicación de masas e funciona especialmente ben para xerar consciencia e chamar a atención. Con todo, debido á ampla audiencia á que se dirixen, a mensaxe que han de transmitir os anunciantes debe ser máis xeral e non tan específico.
Aínda que a segmentación é menor que noutros medios como a radio, segundo a hora do día en que se emita un anuncio pódese alcanzar un público determinado. Así, por exemplo, se emites un anuncio sobre un produto á mañá é máis probable que quen o vexa sexan amas de casa ou xente maior. Ademais coa televisión por cable tamén se consegue esta segmentación por canles específicas.
Outra vantaxe da publicidade na TV é que os anunciantes contactan cos seus consumidores no seu tempo libre e de lecer, é dicir, cando xa chegaron a casa de traballar ou de estudar e sentan a descansar. Por iso, é máis fácil conectar con eles porqué é menos probable que estean a facer outra cousa ao mesmo tempo e así son máis receptivos á mensaxe.
Ademais, hai que ser creativo e que a mensaxe que se transmita sexa potente pois se emite durante un período curto de tempo e senón gusta o público pode cambiar de canle. 

dirección postal

Catlia Advertising
Avda. Manuel del Palacio, 8-1ºA
36003 PONTEVEDRA (Pontevedra) España - EU

síguenos
contacto

https://mobirise.com free website builder